SDL Customer Experience Cloud

Zintegrowana cyfrowa platforma technologii marketingowych

Co to jest SDL Customer Experience Cloud?

SDL Customer Experience Cloud to pakiet cyfrowych narzędzi marketingowych funkcjonujących na poziomie przedsiębiorstwa. Centralnym elementem pakietu jest SDL Web: system do publikacji i zarządzania treścią w internecie. Pozwala on zarządzać wieloma witrynami internetowymi lub witrynami mobilnymi z treścią o wysokim stopniu strukturyzacji, w wielu językach. SDL umożliwia zarządzanie treścią w internecie oraz zarządzanie treścią o charakterze technicznym, łącząc się z klientami na poziomie różnorodnych kanałów wymiany informacji, witryn internetowych i urządzeń.

W jakich celach jest on wykorzystywany?

Pozwala on przejąć kontrolę nad własnym ekosystemem cyfrowym. 

Umożliwia łączenie się z klientami na całym świecie poprzez dynamiczne funkcje internetowe z użyciem różnorodnych urządzeń i języków. 

Angażuje klientów posiadających odpowiednie funkcje przez cały okres działania.

Dlaczego wybrać SDL Customer Experience Cloud?

Nasi klienci używają SDL Customer Experience Cloud, kiedy muszą zarządzać złożonymi witrynami internetowymi:

  • w wielu krajach
  • w wielu językach
  • za pomocą wielu kanałów wymiany informacji i urządzeń. 

Istnieje dobry powód, aby używać wyrazu „wiele” w odniesieniu do SDL Digital Experience.

Rozwiązanie SDL do zarządzania treścią w internecie zapewnia przyszłościowe, zoptymalizowane pod kątem użytkowników mobilnych i skalowalne witryny internetowe. Używanie unikalnego rozwiązania BluePrinting® w systemie SDL Web pozwala zrewolucjonizować sposób zarządzania treścią.

Experience Optimization pozwala zapewnić odpowiednie funkcje internetowe za pomocą testów przeprowadzanych przez sprzedawców, targetingu i personalizacji, aby w krótkim czasie zmienić status odwiedzających z anonimowych na znanych.

System cyfrowego zarządzania mediami umożliwia szybkie i efektywne pod względem kosztów dodawanie obrazów i interaktywnych nagrań wideo na dowolnym cyfrowym kanale wymiany informacji przy jednoczesnym zapewnieniu automatycznej konwersji rozbudowanych plików, lokalizacji i globalnego strumieniowania.

Partnerstwo AMPLEXORA z SDL

AMPLEXOR jest partnerem SDL w zakresie integracji systemów. Świadczymy usługi, które poszerzają technologię i zintegrowane rozwiązania SDL o inne aplikacje, takie jak system zarządzania treścią, konfiguratory produktów i inne. Partnerzy SDL w zakresie integracji systemów to doskonale przeszkoleni zawodowi konsultanci, którzy oferują klientom najwyższy poziom wsparcia w zakresie integracji i stwarzania możliwości biznesowych.

Kto używa SDL Digital Experience Cloud?

Klienci firmy AMPLEXOR, tacy jak GEA, Rabobank, Puratos i Christelijke Mutualiteiten.

Innymi użytkownikami SDL Digital Experience na świecie są między innymi Yamaha, Atlas Copco, Repsol, MAN i Ricoh.

Rabobank
GEA

Chcesz dowiedzieć się więcej o SDL Customer Experience Cloud?

Nasz zespół doświadczonych pracowników odpowiedzialnych za rozwiązania SDL Customer Experience Cloud chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Jakość i zgodność z regulacjami prawnymi: wskazówki dotyczące tworzenia lepszych witryn internetowych – biała księga SDL

W jaki sposób w dzisiejszych czasach organizacja może radzić sobie z kwestią jakości witryn internetowych i zgodności z regulacjami prawnymi? W białej księdze SDL wyjaśniono, gdzie i jak można zarządzać w organizacji jakością treści i zgodnością z regulacjami.

SDL WP Context Digital Marketing

Dzisiejsze cyfrowe kanały wymiany informacji oferują sprzedawcom możliwość dostarczenia treści o charakterze kontekstowym w sposób wykraczający poza ramy personalizacji i retargetingu. Czym jest kontekst w marketingu cyfrowym i jaką rolę odgrywa? Wyjaśnienie znajduje się w białej księdze SDL i Altimeter.

Dziesięć najlepszych wskazówek dotyczących wyboru systemu do zarządzania treścią w internecie – ebook SDL

Czy w najbliższej przyszłości zamierzasz wdrożyć skuteczny system do zarządzania treścią w internecie (WCMS)? Sprawdź 10 wskazówek SDL, aby upewnić się, że bierzesz pod uwagę wszystkie aspekty.