AMPLEXOR-workshop - ‘Get your business ready for GDPR’

16 maart 2017

Eindhoven, Nederland
08:30 - 13:00 CET

Doe mee aan onze workshop. Wij informeren u over hoe u bedrijfsprocessen, IT-systemen en gegevensarchieven kunt aanpassen aan de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR)

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie treedt op 25 mei 2018 in werking. De maatregelen van de nieuwe regelgeving treffen alle organisaties die te maken hebben met privégegevens van Europese burgers. Eventuele boetes voor het niet naleven van deze verordening kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Via de GDPR worden bedrijven strengere regels opgelegd over de manier waarop zij persoonlijke gegevens gebruiken en toegankelijk maken. Er moet duidelijk goedkeuring worden gegeven aan het opslaan van gegevens en iedere Europese burger moet wettelijk gezien altijd toegang krijgen tot deze informatie en beschikken over het zogeheten ‘recht op vergetelheid’.

Doe mee aan onze workshop op 16 maart 2017 in Eindhoven. Wij informeren u over de praktische gevolgen van deze nieuwe verordening en hoe u de beste roadmap kunt maken om de nodige maatregelen te treffen. Deze workshop wordt in samenwerking met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens georganiseerd.

WAAROM DEELNEMEN?

Laat u informeren over hoe u de regelgeving van de nieuwe GDPR kunt nakomen en implementeren binnen uw organisatie vóór de verordening in werking treedt op 25 mei 2018:

  • Krijg inzicht in de gevolgen van de General Data Protection Regulation en zorg ervoor dat uw organisatie hierop is voorbereid, zodat de nieuwe verplichtingen nageleefd kunnen worden.
  • Ontvang informatie over wanneer het profileren, anonimiseren en versleutelen van gegevens van toepassing is.
  • Wij bespreken de concepten ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy Default’ en geven aan hoe u hoge boetes kunt voorkomen.
  • Bepaal of u een verantwoordelijke binnen uw bedrijf aan moet stellen voor gegevensbescherming.

VOOR WIE IS DEZE WORKSHOP BEDOELD?

De workshop is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij organisaties en/of projecten die te maken hebben met de uitwisseling van persoonsgegevens tussen verschillende organisaties. Hierbij kunt u denken aan medewerkers die verantwoordelijk zijn op het gebied van gegevensbescherming, privacy, de naleving ervan en risicobeheer, zoals een privacy- of compliance officer of de verantwoordelijke personen met betrekking tot documentbeheer en archivering ervan.

INDIENEN VAN UW CASESTUDY

Wij nodigen u uit om uw eigen casestudy voor te bereiden, zodat deze kan worden behandeld tijdens de workshop. Hiervoor zullen wij een template verstrekken. Op deze manier kunnen we meer inzicht verschaffen in de gevolgen van de nieuwe GDPR regels voor uw bedrijf.

Locatie

AMPLEXOR
Steijgerweg 8
5616 HS Eindhoven
Nederland
Tel. +31 (0)40 250 79 00

Kunt u niet naar de workshop komen?

Bij eventuele vragen over GDPR kunt u contact opnemen met onze deskundigen.