Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 12 lipiec 2017 r.

Dziękujemy za wizytę na stronie www.amplexor.com, będącej własnością firmy AMPLEXOR International SA z siedzibą pod adresem: Luksemburg, L-8077 Bertrange, 55 rue de Luxembourg.

Ponieważ prywatność użytkownika ma dla nas ogromne znaczenie, AMPLEXOR podejmuje wszelkie starania w dążeniu do poszanowania i ochrony otrzymywanych od użytkowników informacji. Wspomniana polityka prywatności określa zasady dotyczące prywatności, które obowiązują na tej stronie.

Odwiedzając naszą stronę lub rejestrując się na niej, użytkownik akceptuje zasady naszej polityki prywatności. Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i jej akceptacją.

Dostęp do treści naszej polityki prywatności można uzyskać w dowolnej chwili na naszej stronie internetowej.

1. ZASADY OGÓLNE
Przestrzegamy przepisów zmienionej wersji „ustawy z dnia 2 sierpnia 2002 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych". Przed Krajową Komisją Ochrony Danych w Luksemburgu (CNPD) złożono stosowne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.


2. ZEBRANE DANE OSOBOWE
2.1. Dane rejestracji
Pełne imię i nazwisko użytkownika, jego dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres, wszelkie informacje dodatkowe) oraz adres IP jego komputera lub połączenia sieciowego.


2.2. Pliki cookies
Istnieje możliwość umieszczenia przez nas plików cookies na komputerze lub tablecie użytkownika. Plik „cookie” (l. mn.: pliki cookies) to plik o niewielkich rozmiarach wysyłany przez nasz serwer i instalowany na dysku twardym komputera użytkownika. Pliki cookies sprawiają, że odwiedzanie naszej strony staje się łatwiejsze: pomagają zapamiętać preferowany język użytkownika oraz umożliwiają wstępne wypełnianie formularzy. Pozwalają nam, za pomocą aplikacji Hotjar, Google Analytics lub innych programów, lepiej zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. 

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zaakceptowanie lub niezaakceptowanie plików cookies. Jeżeli użytkownik nie chce, aby na jego komputerze umieszczano pliki cookies, przed wejściem na naszą stronę w ustawieniach przeglądarki należy zaznaczyć opcję dotyczącą odrzucania wszystkich plików cookies. Należy jednak pamiętać, że w wyniku tego działania niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być niedostępne.


3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Cele ogólne

Gromadzimy dane osobowe użytkownika w celu:

• zbierania anonimowych danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę,

• prowadzenia marketingu bezpośredniego,

• administrowania aspektami technicznymi strony,

• gromadzenia danych statystycznych lub prowadzenia badań dotyczących ilości odwiedzin na poszczególnych podstronach naszej strony internetowej, po wcześniejszym zweryfikowaniu anonimowego charakteru tych danych.

 

3.2. Marketing bezpośredni i komunikacja ze stronami trzecimi

Dane osobowe użytkownika zachowują ściśle poufny charakter i nie będą w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jedynie pod warunkiem uprzedniego otrzymania od niego wyraźnej zgody.

Korzystamy z różnych usług dostarczanych przez strony trzecie, takich jak Google Analytics lub Hotjar, które pełnią funkcję kompleksowych narzędzi do analizy i pozyskiwania informacji zwrotnych i pozwalają nam udoskonalać funkcje naszej strony, sprawiając że stanowi ona bardziej wartościowe źródło informacji i jest prostsza w użyciu. Usługi te mogą gromadzić informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika na żądanie strony internetowej, takie jak pliki cookies lub jego adres IP. Wyrażając na to z wyprzedzeniem wyraźną zgodę, użytkownik zgadza się również na przetwarzanie danych przez wspomniane strony trzecie zgodnie z zasadami ich własnej polityki prywatności.

Zgodę tę można w dowolnym momencie wycofać bez podawania uzasadnienia i bez żadnych ograniczeń za pomocą poczty elektronicznej.

 

3.3. Poważne wykroczenia
Na żądanie oraz w przypadku poważnego naruszenia zasad postępowania dane użytkowników mogą zostać przekazane policji.


4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Wszystkie dane przechowywane są przez okres konieczny do osiągnięcia wymienionych powyżej celów.


5. PRAWO DO DOSTĘPU I ZMIANY DANYCH

Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a także do ich zmiany i modyfikacji poprzez przesłanie nam wiadomości e-mail lub listu. Do wiadomości należy każdorazowo dołączyć kopię dowodu tożsamości, abyśmy mogli zweryfikować tożsamość użytkownika. Decyzję o podaniu nam swoich danych osobowych użytkownik podejmuje całkowicie samodzielnie. W przypadku niewyrażenia na to zgody, niektóre usługi mogą być niedostępne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność i kompletność wszelkich przekazywanych nam informacji.

 

6. PRAWO DO ODMOWY

Użytkownik ma prawo do odmowy zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli uważa, że istnieją ku temu poważne i uzasadnione powody. W tym celu prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ
Opracowaliśmy technicznie i organizacyjnie odpowiednie zasady bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do uszkodzenia, utraty, sfałszowania, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu do i omyłkowego przekazania osobom trzecim danych osobowych użytkownika.
W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie.
Z tego względu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym uniemożliwiać osobom trzecim dostęp do adresu podanego podczas rejestracji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wizyty na naszej stronie z własnego adresu IP.
Nasza strona może zawierać łącza, hiperłącza lub odesłania do innych stron internetowych, które nie są przez nas kontrolowane ani administrowane i w odniesieniu do których nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach ani oferty, produkty i usługi na nich oferowane. W związku z tym zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności i warunków korzystania z każdej odwiedzanej strony.

 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
8.1. Zmiany
W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności zmieniona wersja zostanie udostępniona na naszej stronie internetowej i zacznie obowiązywać od pierwszej wizyty użytkownika na stronie od momentu wprowadzenia zmian. Od momentu przedmiotowej wizyty uznaje się, że użytkownik zapoznał się z wprowadzonymi zmianami i wyraża na nie zgodę. Z tego względu podczas każdej wizyty na stronie należy sprawdzać, czy nie zostały wprowadzone zmiany w tym dokumencie.


8.2. Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsza polityka prywatności podlega prawu Luksemburga i jest interpretowana i stosowana zgodnie z nim. W przypadku wynikających z przedmiotowej polityki sporów prawo to ma wyłączne zastosowanie.
Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej polityki prywatności lub z nią powiązane będą rozstrzygane przez sądy w Luksemburgu.

 

8.3. Wyrażenie zgody
Korzystając z przedmiotowej strony internetowej, użytkownik akceptuje obowiązujące na niej zasady i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

8.4. Zmiany polityki prywatności
Możemy okazjonalnie wprowadzać zmiany do polityki prywatności. Aktualnie obowiązującą wersję polityki prywatności, regulującą wykorzystywanie przez nas informacji użytkownika, można znaleźć pod adresem www.amplexor.com .

 

8.5. Dodatkowe informacje

W kwestii uzyskania dodatkowych informacji lub uwag odnośnie do polityki prywatności lub w kwestii sposobu gromadzenia przez nas danych, prosimy o kontakt pod następującym adresem: 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Luksemburg, lub pod adresem e-mail:contact@amplexor.com

Przesyłanie przez nas wiadomości do użytkownika każdorazowo odbywa się za pośrednictwem strony internetowej lub poczty e-mail.