Nasze rozwiązania

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań cyfrowych wspieranym przez najlepsze technologie i fachową wiedzę. Oferujemy rozwiązania w zakresie zachowania zgodności z przepisami na szczeblu globalnym, marketingu doświadczeń cyfrowych i zarządzania treścią.

Wybór dziedziny ↓

Our Solutions

Customer Experience Solutions

Zapewnianie doświadczeń najwyższej jakości podczas każdego kontaktu z marką.

Więcej informacji

Global Content Suite

Dostarczenie dokładnych i istotnych informacji dostosowanych do kultur docelowych i kanałów przekazu.

Więcej informacji

Product Information Solutions

Optymalizacja dokumentacji technicznej i obsługi posprzedażowej.

Więcej informacji

Plant Information Suite

Zabezpieczenie zarządzania zasobami i dokumentami związanymi z zakładem.

Więcej informacji

Enterprise Content Solutions

Budowanie spójnego i umożliwiającego kontrolę systemu zarządzania informacjami w organizacji klienta.

Więcej informacji

Life Sciences Suite

Pakiet rozwiązań do celów zarządzania informacjami i procesami biznesowymi, ukierunkowany na zapewnienie zgodności z przepisami.

Więcej informacji

Digital Transformation Solutions

Łączenie osób, procesów i treści w celu osiągnięcia przełomowej produktywności.

Więcej informacji

Official Publications Suite

Automatyczne przepływy pracy i procesów obsługujące duże ilości treści regulowanych.

Więcej informacji

Content Management

Więcej informacji