Kadra zarządzająca

MARK EVENEPOEL 
Dyrektor Generalny

Mark zajmował stanowiska kierownicze w dziedzinie rozwoju oprogramowania, księgowości, doradztwa biznesowego i zarządzania sprzedażą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju działalności w sektorze publicznym i prywatnym.

W ciągu ostatnich lat Mark skupiał się na opracowywaniu i materializacji wizji grupy oraz na zwiększaniu jej obecności na świecie. Jego doświadczenie zawodowe pozwala mu poprawiać wyniki osiągane przez własne zasoby firmy przy jednoczesnym tworzeniu solidnych zewnętrznych relacji partnerskich. Dzięki niemu firma euroscript znalazła się na mapie świata poprzez założenie biur w całej Europie, obu Amerykach i w Azji. Po zmianie nazwy marki z euroscript na AMPLEXOR, Mark nadal pracuje nad rozwojem grupy pod nazwą AMPLEXOR.

Mark nadzoruje opracowywanie rozwiązań odpowiadających w najnowocześniejszy sposób na potrzeby klientów, dzięki odnajdowaniu optymalnego połączenia najnowszej technologii z ludzkim know-how.

Kierowanie przekształceniem grupy w celu sprostania przyszłym możliwościom i wyzwaniom, dostosowywanie modeli biznesowych, i przyjmowanie nowych technologii - na tym właśnie skupia się obecnie Mark; jego celem jest, aby grupa AMPLEXOR stała się globalnym punktem odniesienia dla rozwiązań cyfrowych.

MICHAEL SUCH
Dyrektor Finansowy

Michael zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie finansów i kontroli podczas pracy dla kilku wielonarodowych firm. Na swoim stanowisku Michael nadzoruje wszystkie operacje finansowe grupy, skupiając się na globalnej strategii finansowej i planowaniu, ułatwiając proces raportowania i zapewniając odpowiedzialność wobec udziałowców. Nadzoruje również zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w grupie oraz wszystkie systemy informatyczne.

Michael wdrożył dobrze przemyślane procedury wysokiej jakości, które umożliwiają grupie uzyskiwanie dobrych wyników operacyjnych, poprawiając w ten sposób jej ogólny wynik finansowy. W ciągu ostatnich kilku lat Michael z powodzeniem zapewniał grupie uzyskiwanie i utrzymywanie kilku certyfikatów jakości.

Michael prowadził szereg projektów związanych z przejęciami i przyczynił się do międzynarodowej ekspansji grupy. Pierwsze projekty w zakresie fuzji i przejęć prowadził w Europie, Kanadzie i w Indiach, a następnie pracował nad rozszerzeniem zasięgu AMPLEXOR w Stanach Zjednoczonych i w Azji.

Michael zbudował solidne podstawy finansowe dla grupy, a jego misją jest umożliwienie spółce AMPLEXOR przynoszącego zyski rozwoju na całym świecie. Poszukując równowagi pomiędzy rozwojem a jakością, Michael przykłada dużą wagę do zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności biznesowej wobec klientów i udziałowców.

JOCHEN KLIEMKE
Dyrektor Handlowy

W trakcie swojej międzynarodowej kariery Jochen pracował na stanowiskach kierowniczych w zakresie doradztwa biznesowego, sprzedaży i ogólnego zarządzania.

Znacznie się przyczynił do strategicznego rozwoju firmy euroscript w ciągu ostatnich lat. Stoi na czele globalnego zespołu ds. sprzedaży AMPLEXOR.

Doświadczenie w branży usługowej i produkcyjnej pozwala Jochenowi przystosować organizację do zmian wynikających z rozwoju przejęć i wahań na rynku. Nieustannie pracuje nad przekraczaniem kolejnych granic przez globalny zespół ds. sprzedaży i AMPLEXOR, a także dąży do kolejnych sukcesów grupy AMPLEXOR, dając udziałowcom powody do dumy, że są częścią tego przedsiębiorstwa.