Kim jesteśmy

Nasza misja

Naszym celem jest uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy cyfrowych rozwiązań w dziedzinie zachowania zgodności z wymogami na szczeblu globalnym, marketingu doświadczeń cyfrowych i zarządzania treścią.

Wspieramy naszych klientów w osiąganiu wydajności biznesowej, zwiększaniu generowanych dochodów, skróceniu czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek, a także zapewnieniu jakości i zgodności z wymogami.

Nasze gotowe rozwiązania „pod klucz” wspomagają najważniejsze procesy branżowe i obejmują technologię oprogramowania, usługi doradcze, integrację systemów, a także usługi w zakresie zarządzania językiem i treścią.

Zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie przemysłu lotniczego i kosmonautycznego, przemysłu obronnego i transportu, przemysłu energetycznego, finansów, nauk biologicznych, produkcji i sektora publicznego.

Jesteśmy firmą globalną

40
oddziałów

22
kraje

1850
pracowników

Nasze podstawowe wartości

Przejrzystość

 Wierzymy, że przejrzystość odgrywa kluczową rolę w tworzeniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i dostępie do informacji.

Innowacje

 Wierzymy, że innowacje stanowią siłę napędową dzisiejszego konkurencyjnego świata.

Uczciwość

 Zawsze prowadzimy działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy i etyczny oraz w zgodzie z wymogami prawnymi. Zawsze traktujemy wszystkich naszych udziałowców z szacunkiem i poufnością, na jakie zasługują.

Jakość

W naszej pracy zawsze dążymy do doskonałości, a dzięki ciągłym udoskonaleniom stale optymalizujemy nasze produkty i usługi, wspomagając jednocześnie rozwój naszych klientów i partnerów biznesowych.

Różnorodność

 Wierzymy, że zróżnicowanie pod względem płci, wieku, pochodzenia i wiedzy stanowi cenny atut, w związku z czym dążymy w naszych działaniach do integracji i poszanowania różnorodności.

Odpowiedzialność

 Zawsze odpowiadamy za swoje działania, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za własne czyny i udostępniamy wyniki w przejrzysty sposób.

Usługi

Świadczymy usługi biznesowe na bazie zasobów globalnych, korzystając z lokalnych, pobliskich i odległych źródeł, zgodnie z potrzebami naszych klientów. 

Partnerzy

Nasi partnerzy dostarczają najnowsze technologie, łącząc najlepsze oprogramowanie i platformy z naszym bogatym doświadczeniem w pracy w środowiskach wielojęzycznych.

Rozwiązania

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań cyfrowych wspieranym przez najlepsze technologie i fachową wiedzę. Oferujemy rozwiązania w zakresie zachowania zgodności z przepisami na szczeblu globalnym, marketingu doświadczeń cyfrowych i zarządzania treścią.