Nauki biologiczne

Nauki biologiczne

Branża nauk biologicznych stale się zmienia. Menedżerowie muszą budować organizacje, które charakteryzują się elastycznością w dostosowywaniu się do stale zmieniającej się sytuacji na rynku i wymagań w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami.

Obecność na rynku globalnym staje się coraz bardziej złożona. Procesy globalizacji, jakość na rynkach międzynarodowych, doskonałość operacyjna, skuteczna komunikacja dostosowana do lokalnych języków i kultur oraz krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek – wszystkie te elementy należy uwzględnić, aby osiągnąć sukces.

Aby zapewnić wysokiej jakości, bezpieczne i wydajne produkty pomagające milionom ludzi na całym świecie, kluczowe jest zagwarantowanie dostępu do najlepszej w swojej klasie technologii, doradztwa i usług tłumaczeniowych dostosowanych do nauk biologicznych.

JAK MOŻEMY POMÓC

AMPLEXOR posiada pełen ekosystem sprawdzonych rozwiązań i usług, które pomagają liderom organizacji w osiągnięciu celów. AMPLEXOR zapewnia im technologię i strategie wspierające opracowanie, produkcję, lokalizację i wprowadzenie na rynki międzynarodowe wyrobów medycznych przy zachowaniu pełnej zgodności z wymogami regulacyjnymi EMA (Europejskiej Agencji Leków), FDA (amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków) i innych organów krajowych na całym świecie.

Eksperci AMPLEXOR będący najlepszymi specjalistami w swojej branży pomagają liderom organizacji w lepszym zarządzaniu treścią. Lepsze zarządzanie jest możliwe dzięki usprawnieniu ogólnego zarządzania cyklem życia produktu, wydajniejszemu i dokładniejszemu tłumaczeniu dokumentów, skróceniu czasu wprowadzenia produktu na rynek i umożliwieniu zrównoważonego zachowania zgodności z przepisami.

Podstawowym zadaniem organizacji w sektorze nauk biologicznych jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Niemniej monitorowanie stale zmieniających się warunków i dostosowywanie się do nich może sprawić, że ten cel można stracić z oczu. Aby umożliwić klientom jego osiągnięcie, a także bardziej skuteczną współpracę i szybszą adaptację, proponujemy nasze całościowe lub modułowe rozwiązania zaspokajające potrzeby w zakresie:
·        opracowywania globalnych treści;
·        zarządzania danymi dotyczącymi uregulowań;
·        zarządzania dokumentami i procesami;
·        tłumaczenia i lokalizacji treści oraz zgodności dokumentów z uregulowaniami na potrzeby odbiorców międzynarodowych;
·        centralizacji procesów i zasobów tłumaczeniowych;
·        zarządzania doświadczeniem cyfrowym.

Zastosowane rozwiązania

Dzięki unikalnemu prawie 30-letniemu doświadczeniu w zakresie nauk biologicznych, w pełni rozumiemy wymagania świata, w którym działają organizacje z tego sektora: wszystko polega na regulacji, walidacji i zachowaniu zgodności z wymogami lokalnymi i kulturowymi. Nasze rozwiązania technologiczne i usługowe są ukierunkowane na procesy skoncentrowane na treści i mają na celu spełnienie potrzeb organizacji globalnych. Są one zintegrowane z naszym istniejącym otoczeniem informatycznym i łatwe w użyciu. Pozwalają w pełni zachować zgodność z przepisami i mogą podlegać walidacji.

Life Sciences Suite

Pakiet narzędzi skoncentrowany na zapewnieniu zgodności z przepisami. Umożliwia firmom z branży nauk biologicznych zastąpienie odizolowanych od siebie narzędzi jednym ostatecznym rozwiązaniem w zakresie oprogramowania.

Global Content Suite

Realizacja wszystkich potrzeb w zakresie nauk biologicznych w jednym miejscu: od tworzenia wielojęzycznych treści po zarządzanie i publikację.

Customer Experience Solutions

Spełnienie wysokich oczekiwań klientów. Zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń we wszystkich kanałach komunikacji.

Plant Information Suite

Bezpieczny internetowy interfejs umożliwiający dostęp do wszystkich zasobów i dokumentów związanych z zakładem przemysłowym oraz zarządzanie nimi.

Klienci są najważniejsi

Abbott - klient firmy AMPLEXOR
Antibiotic Guardian - klient firmy AMPLEXOR
GE Healthcare - klient firmy AMPLEXOR
Guerbet Contrast for Life - klient firmy AMPLEXOR
Hexal - klient firmy AMPLEXOR
Hikma Quality - klient firmy AMPLEXOR
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file