Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2017.

Bedankt voor uw bezoek aan www.amplexor.com, de website van AMPLEXOR International SA, adres: 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Luxemburg.

Omdat we uw privacy heel belangrijk vinden, legt AMPLEXOR zich toe op het respecteren en beschermen van de informatie die u aan ons geeft. In deze privacyverklaring worden de privacyregels vastgelegd die van toepassing zijn op deze website.

Door een bezoek aan of registratie op onze website bevestigt u dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring. Wij gaan ervan uit dat u de privacyverklaring hebt gelezen en aanvaardt wanneer u zich op deze website registreert.

U kunt onze privacyverklaring altijd op onze site raadplegen.

1. ALGEMEEN
Wij handelen in overeenstemming met de herziene versie van de Luxemburgse wet van 2 augustus 2002 inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. We hebben een verklaring afgelegd voor de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming van Luxemburg over de verwerking van uw persoonsgegevens.


2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
2.1. Gegevens die u verstrekt wanneer u zich registreert
Uw voor- en achternaam, uw contactinformatie (e-mail, telefoonnummer, adres, bijkomende informatie) en het IP-adres van uw computer of uw netwerkverbinding.


2.2. Cookies
Wij kunnen cookies op uw computer of tablet plaatsen. Een "cookie" is een klein databestand dat door onze server wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies kunnen we uw bezoek aan onze website optimaliseren: ze helpen ons bijvoorbeeld uw taalvoorkeur te onthouden of uw gegevens in het registratieformulier automatisch in te vullen. Hierdoor kunnen we, met behulp van Hotjar, Google Analytics of andere programma's, beter begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. 

In de meeste browsers kunt u kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Als u niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, moet u in uw browservoorkeuren instellen dat alle cookies worden geweigerd, voordat u onze website bezoekt. Het is echter mogelijk dat u sommige delen van de site niet meer kunt gebruiken wanneer u geen cookies toestaat.


3. DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING
3.1. Algemeen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om:

• anonieme, statistische bezoekersgegevens in te zamelen;

• aan direct marketing te doen;

• de technische aspecten van de website te beheren;

• statistieken op te stellen of een onderzoek uit te voeren over de hoeveelheid verkeer naar de verschillende delen van de website, nadat de anonimiteit van de gegevens is gecontroleerd.

 

3.2. Direct marketing en communicatie met derde partijen

Uw persoonsgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden in geen enkel geval voor direct marketing gebruikt, tenzij u er vooraf expliciet toestemming voor geeft.

We gebruiken verschillende services van derden, zoals Google Analytics of Hotjar, een complete tool voor analyse en feedback, om de functionaliteit van onze website te kunnen verbeteren en deze waardevoller en gebruiksvriendelijker te maken. Deze services kunnen informatie verzamelen die door uw browser wordt verzonden als deel van het opvragen van een webpagina, zoals cookies of uw IP-aanvraag. Door uw expliciete toestemming vooraf, gaat u ook akkoord met de verwerking van gegevens door derden conform hun privacyverklaringen.

De toestemming kan altijd per e-mail worden ingetrokken zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven.

 

3.3. Ernstige inbreuken
Op verzoek en in geval van ernstige inbreuken op de gedragsregels kunnen gebruikersgegevens worden doorgegeven aan de politie.


4. PERIODE VAN GEGEVENSOPSLAG
We bewaren uw persoonsgegevens zolang tot de bovenstaande doelstellingen zijn bereikt.


5. RECHT OP TOEGANG EN CORRECTIE

U hebt het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, te corrigeren en te wijzigen door ons een e-mail of brief te sturen. Deze dienst is gratis en altijd beschikbaar. Gelieve altijd een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen zodat we uw identiteit kunnen controleren. U kunt zelf kiezen of u uw persoonsgegevens aan ons wilt doorgeven. Indien u dit niet wilt, kunnen wij u helaas niet alle diensten aanbieden. U bent alleen verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u aan ons doorgeeft.

 

6. RECHT VAN BEZWAAR

U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u denkt dat daar ernstige en geldige redenen toe zijn. Hiervoor kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

 

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID
We hebben technisch en organisatorisch geschikte veiligheidsregels in het leven geroepen ter voorkoming van de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, verboden toegang en onbedoelde doorgifte aan derde partijen van uw persoonsgegevens.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade door het foute of onwettige gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij.
Daarom is het belangrijk dat u zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt, zoals het blokkeren van de toegang tot uw registratieadres voor derde partijen. U bent alleen verantwoordelijk voor de gevolgen van een bezoek aan onze website vanaf uw IP-adres.
Onze website kan links, hyperlinks of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door ons worden gemonitord of beheerd en waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of voor de aldaar aangeboden aanbiedingen, producten en diensten. Wij raden u aan de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van elke andere site aandachtig te lezen.

 

8. ALGEMENE VOORWAARDEN
8.1. Aanpassingen
Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, wordt de gewijzigde versie op onze website gepubliceerd en is deze van toepassing vanaf uw eerste bezoek aan onze website na deze aanpassing. Vanaf dat bezoek wordt u geacht de wijzigingen te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. Daarom moet u bij elk bezoek controleren of dit document is gewijzigd.


8.2. Geldende wetgeving en juridische bepaling
Deze privacyverklaring zal worden beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig de Luxemburgse wet die bij eventuele geschillen altijd van toepassing is.
Alleen de rechtbanken van Luxemburg zijn bevoegd om te oordelen in geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze privacyverklaring.

 

8.3. Akkoord
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen en gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

8.4. Wijziging van deze verklaring
Het kan gebeuren dat we deze verklaring zo nu en dan wijzigen. De meest actuele versie van de verklaring op www.amplexor.com bepaalt ons gebruik van uw informatie.

 

8.5. Meer informatie

Voor meer informatie of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Luxembourg, of via e-mail:contact@amplexor.com

Al onze communicatie verloopt via de website of via e-mail.