VN verklaart 30 september officieel tot Dag van de Vertaler

2 juni 2017

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bevestigde de goedkeuring van een ontwerpresolutie waarin 30 september tot internationale Dag van de Vertaler (International Translation Day - ITD) wordt verklaard. Een ontwerp dat werd goedgekeurd op 24 mei bevestigde de cruciale rol die professionele vertalers spelen in het werk van de VN en in de bevordering van taalkundige diversiteit en sociale harmonie.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Belarus was de hoofdsponsor van het ITD-initiatief met de volledige steun van 27 andere landen die optraden als cosponsor. Andrei Dapkiunas, Permanent Vertegenwoordiger van Belarus bij de Verenigde Naties, liet in zijn openingsvoordracht optekenen dat de resolutie veel verder en dieper ging dan een eenvoudig respect voor dit alom bekende beroep. Hij benadrukte dat deze resolutie handelt over de ondergewaardeerde rol van taal in het leven van onze menselijke samenleving. Daarnaast was hij van mening dat dit uitvoeriger moet worden besproken en dat er misschien zelfs wettelijke bescherming moet worden geboden aan vertalers die werken in conflictgebieden en zich in risicovolle situaties bevinden.

AMPLEXOR staat negende op de wereldranglijst van Language Service Providers en is een wereldleider op het gebied van compliance, digitale ervaring en content solutions. Wij beschouwen het ITD-initiatief als een bevestiging van ons geloof dat de wereld steeds meer verbonden raakt en dat alle informatie gericht aan mensen over de hele wereld moet worden gepersonaliseerd en ter beschikking moet worden gesteld in de taal die hun voorkeur geniet.

We zijn van mening dat een vertaal- en lokalisatiestrategie uitwerken niet enkel van belang is voor multinationals, maar voor elk bedrijf dat zijn producten en diensten wil aanbieden in regio's met een andere culturele en taalkundige achtergrond. Geruggensteund door innovatieve technologie en meer dan 30 jaar ervaring, helpen we klanten over de hele wereld de uitdagingen van globalisering te begrijpen, een duidelijk stappenplan op te stellen voor hun lokalisatiestrategie en de juiste technologieën te gebruiken om hun doelstellingen op de mondiale markt te verwezenlijken.

Laten we samen de globaliseringsuitdagingen van uw bedrijf het hoofd bieden

Neem vandaag nog contact op met onze experts!