Automatisering voor efficiëntere editing en publicaties

21 oktober 2014

Het Franse directoraat Juridische en Administratieve Informatie ("Direction de l´Information Légale et administrative", DILA) staat in voor de dagelijkse productie en publicatie van het Franse staatsblad (JOLD). DILA is ontstaan door de samensmelting van de vroegere directoraten "Direction de la Documentation française" en "Direction des Journaux officiels". Het biedt rechtstreekse toegang tot wetgeving en informatie over aanbestedingen, verenigingen en hun onlineregistratieprocedures enz.

Het is uitgegroeid tot het ultieme communicatieplatform voor overheidsinstanties, openbare organisaties en bedrijven en wordt door zowat 40 000 verschillende instellingen en organisaties gebruikt voor de publicatie van hun informatie. Een kleine drie jaar geleden heeft DILA voor euroscript gekozen om haar editingprocessen en aanverwante publicaties verder te optimaliseren. De grote uitdaging bestond erin om een modern systeem op poten te zetten ter vervanging van de vele verschillende systemen die in gebruik waren, dat de dagelijkse productie van het staatsblad en andere publicaties kon ondersteunen. Tegelijkertijd moest dit systeem volledig kunnen worden geconfigureerd. Het geïntegreerde systeem herkent de soort documentatie en kan vele verschillende ingediende documenten converteren naar XML-bestanden op basis van speciaal voor DILA aangepaste systemen. Hierdoor worden documenten sneller verwerkt en zijn ze van een gegarandeerd hoogstaande kwaliteit. Bovendien verlopen de toekenning en controle van de taken eenvoudiger, waardoor de productiviteit wordt opgevoerd.

Het projectteam was samengesteld uit professionals van zowel DILA als euroscript. Dankzij de uitstekende coördinatie door de twee topmanagementteams was het project een gegarandeerd succes. Philippe Cosnard - onderdirecteur Publiek en Producten bij DILA en voorzitter van het stuurcomité van het STILA-project - sloot de laatste werkvergadering met euroscript als volgt af: "euroscript kan het welslagen van een ingewikkeld project binnen de vooropgestelde termijn op zijn naam schrijven, een project waarvoor DILA erg hoge resultaatverwachtingen koesterde”.