Rozwiązanie AMPLEXOR Product Information Solutions umożliwia naszym klientom zagwarantowanie aktualności i dostępności całej dokumentacji technicznej. Dzięki narzędziom nastawionym na pracę zespołową, które umożliwiają interakcje pomiędzy autorami, dostawcami i użytkownikami końcowymi, rozwiązanie pozwala zoptymalizować zarządzanie informacjami o produkcie i obsługę posprzedażową. Gwarantuje pełną zgodność ze standardami bezpieczeństwa IT. To sprawia, że nasze rozwiązanie Product Information Solutions można łatwo zintegrować z systemem informatycznym naszych klientów.

PLATFORMA WSPÓŁPRACY
Jako narzędzie do współpracy w chmurze, rozwiązanie można wykorzystać do przygotowywania i aktualizacji całej dokumentacji technicznej. Pozwala ono również uwzględnić informacje zwrotne od dostawców i użytkowników końcowych.

WIELOJĘZYCZNA DOKUMENTACJA
Aby zapewnić dostosowanie dokumentacji technicznej do rynków międzynarodowych, zajmujemy się również tłumaczeniami i lokalizacją.

PONOWNE WYKORZYSTANIE TREŚCI I ZARZĄDZANIE NIĄ
Dzięki zaawansowanej obsłudze strukturyzacji treści XML AMPLEXOR Product Information Solutions umożliwiają łatwe zarządzanie, aktualizację i ponowne wykorzystanie informacji technicznych. 

PEŁNA KONTROLA I DOPASOWANIE
Kontrola i centralizacja wszystkich informacji projektowych, od zarządzania procesami po monitorowanie i sprawozdawczość. Dzięki portalowi klienta można również zdefiniować prawa dostępu na podstawie roli i zakresu obowiązków użytkownika.

PUBLIKACJE WIELOFORMATOWE
Filtrowanie i konwertowanie treści do dowolnego pożądanego formatu. Dostarczanie informacji w różnych formach: audio, wideo, na papierze i w formie cyfrowej. 

PŁYNNA INTEGRACJA
Jako rozwiązanie hostingowe, w pełni zgodne ze standardami bezpieczeństwa IT, AMPLEXOR Product information Solutions można łatwo zintegrować z systemem informatycznym klienta. Rozwiązanie umożliwia automatyczną wymianę danych z systemami  LDAP, ERP, CRM lub PIM naszych klientów.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem