AMPLEXOR Plant Information Suite to bezpieczny internetowy interfejs umożliwiający dostęp do wszystkich zasobów i dokumentów związanych z zakładem przemysłowym oraz zarządzanie nimi w dowolnym czasie i miejscu.

AMPLEXOR Plant Information Suite to system zarządzania treścią dostosowany do potrzeb klienta. Umożliwia on łatwe wykazanie dokładności, identyfikowalności i integralności dokumentacji dotyczącej zakładu przemysłowego, a dzięki temu lepsze przygotowanie do ocen i audytów w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami.

PORTAL Z MOŻLIWOŚCIĄ DOSTOSOWANIA DO POTRZEB KLIENTA
Bezpieczny interfejs internetowy służący do kontrolowania wszystkich etapów realizacji projektu, od planowania zadań po monitorowanie, a także zarządzania nimi.  Dzięki prywatnemu dostępowi do wszystkich kluczowych zasobów związanych z zakładem przemysłowym podmioty wewnętrzne i zewnętrzne odpowiedzialne za kluczowe kwestie związane z zarządzaniem zakładem i utrzymaniem sprzętu zyskują pełen ogląd wszystkich dostępnych zasobów. Dzięki temu mogą przydzielać je według bieżących potrzeb.

DOKŁADNA INDEKSACJA
Identyfikacja odpowiednich danych ma jeszcze większe znaczenie w branżach o wysokim stopniu uregulowania i wymaganej zgodności z przepisami.  Dzięki zastosowaniu XML wraz z danymi podstawowymi cała dokumentacja posiada odpowiednią strukturę, a wszystkie dokumenty można łatwo identyfikować i aktualizować. Eliminuje to ryzyko błędów lub utraty danych. 

ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
Zakłady przemysłowe podlegają wielu rygorystycznym przepisom dotyczącym zgodności z przepisami i bezpieczeństwa, a kontrole mogą się odbywać w dowolnym czasie. Wymaga to ciągłego aktualizowania dokumentacji. Dzięki AMPLEXOR Plant Information Suite właściciele zakładów przemysłowych mogą korzystać ze zgodnego z przepisami, wstępnie skonfigurowanego systemu zarządzania treścią. System umożliwia łatwe wykazanie dokładności, identyfikowalności i integralności dokumentacji oraz lepsze przygotowanie do ocen w zakresie zgodności z przepisami.

INTEGRACJA CMS
Rozwiązanie AMPLEXOR Plant Information Suite może zostać płynnie zintegrowane z istniejącymi systemami, umożliwiając dostęp do pełnej gamy dodatkowych narzędzi i aplikacji uzupełniających. Dzięki wysokiej skalowalności i możliwości dostosowania do potrzeb użytkownika każdy moduł może działać niezależnie w trybie SaaS w zakładzie użytkownika.

SPÓJNOŚĆ DOKUMENTÓW
Narzędzia do konwersji i publikacji obsługiwane przez XML umożliwiają naszym klientom szybszą i bezpieczną aktualizację treści, gwarantując spójność i wysoką jakość dokumentów. Proces tworzenia treści w formacie XML nie tylko zapewnia wysoką jakość, lecz także ułatwia przeglądanie dokumentacji eksploatacyjnej i konserwacyjnej. Skraca to czas potrzebny na rozwiązanie problemów i korektę.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych rozwiązaniach?

Skontaktuj się z ekspertem