Automatizare pentru o mai bună eficienţă în prelucrare editorială şi publicaţii

21 octombrie 2014

Direcţia de Informaţii Legale şi Administrative din Franţa (Direction de l´Information Légale et administrative, DILA) produce şi publică zilnic Monitorul Oficial al Republicii Franceze (JOLD). DILA este rezultatul fuziunii dintre fostul Oficiu Naţional pentru Documentare din Franţa şi Oficiul Monitorului Oficial. Aceasta furnizează acces imediat la legislaţie şi la informaţii referitoare la licitaţiile publice, asociaţii şi procedurile lor de înregistrare online etc.

Întrucât a devenit platforma fundamentală de comunicare pentru agenţii guvernamentale, organizaţii publice şi companii, este utilizată de aproximativ 40 000 de instituţii şi organizaţii diferite pentru publicarea propriilor informaţii. În urmă cu mai puţin de trei ani, DILA a ales euroscript pentru a optimiza şi mai mult prelucrarea contribuţiilor editoriale şi a publicaţiilor conexe. Provocarea a constat în furnizarea unui sistem modern care să înlocuiască multitudinea de sisteme diferite care erau utilizate, să susţină producţia zilnică a Monitorului Oficial şi a altor publicaţii, rămânând, în tot acest timp, complet configurabil. Sistemul integrat poate recunoaşte tipul documentaţiei şi poate realiza conversia numeroaselor documente diferite încărcate în documente XML, pe baza unor sisteme dedicate adaptate pentru DILA. Această funcţie reduce timpul de prelucrare şi asigură o prelucrare editorială de înaltă calitate. În plus, alocarea şi monitorizarea activităţilor s-au simplificat, ceea ce sporeşte şi mai mult eficienţa.

Echipa proiectului a fost alcătuită din profesionişti din cadrul DILA şi euroscript, iar coordonarea excelentă realizată de cele două echipe de conducere de nivel superior a garantat succesul acestui proiect. Dl Philippe Cosnard – director adjunct al Subdirecţiei pentru public şi produse din cadrul DILA şi preşedinte al comitetului director al proiectului STILA – a încheiat ultima reuniune operaţională la care a participat euroscript afirmând că „euroscript poate valorifica reuşita unui proiect complex finalizat la termen, cu aşteptări foarte ridicate din partea DILA în ceea ce priveşte rezultatele”.