Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 8 grudnia 2015 r.

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.amplexor.com, której właścicielem jest spółka AMPLEXOR International SA zarejestrowana w Luksemburgu, L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności. Określa ona zasady dotyczące prywatności, które obowiązują na tej stronie.
W trakcie rejestracji użytkownik zostanie poproszony(-a) o potwierdzenie zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i akceptację dokumentu. Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i jej akceptacją.
Dostęp do naszej polityki prywatności jest możliwy w dowolnej chwili z naszej strony internetowej.

1. OGÓLNE
Przestrzegamy zmienionej ustawy z 2 sierpnia 2002 r. o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przed Krajową Komisją Ochrony Danych w Luksemburgu (CNPD) złożono stosowne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.


2. ZBIERANE DANE OSOBOWE
2.1. Dane, które są nam przekazywane podczas rejestracji
Imię i nazwisko, informacje kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, wszelkie dodatkowe informacje) a także adres IP komputera użytkownika lub połączenia sieciowego.

2.2. Automatycznie zbierane dane
Możemy również umieszczać pliki cookie na komputerze lub tablecie użytkownika. Plik cookie to plik o niewielkich rozmiarach wysyłany przez nasz serwer i instalowany na komputerze użytkownika. Pliki cookie sprawiają, że odwiedzanie naszej strony staje się łatwiejsze: pomagają nam zapamiętać wybór języka użytkownika oraz umożliwiają wstępne wypełnianie formularzy. Pozwalają nam za pomocą Google Analytics lub innych programów lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy przeglądają naszą stronę internetową.
Użytkownik może nie wyrazić zgody na instalację plików cookie poprzez zmodyfikowanie ustawień konfiguracji nawigacji w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku odrzucenia plików cookie niektóre funkcje strony mogą nie być dostępne.


3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Cele ogólne
Zbieramy dane osobowe użytkowników w celu:
• Gromadzenia anonimowych danych statystycznych na temat osób odwiedzających stronę.
• Prowadzenia marketingu bezpośredniego.
• Administrowania aspektami technicznymi strony.
• Zbierania danych statystycznych lub prowadzenia badań dotyczących liczby odwiedzin w różnych częściach strony po sprawdzeniu anonimowości danych.

3.2. Marketing bezpośredni i przekazywanie danych osobom trzecim
Dane osobowe użytkowników zachowują ściśle poufny charakter i nie będą w żaden sposób przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane do prowadzenia marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji.
Tę zgodę można odwołać w dowolnym momencie bez podawania wyjaśnień poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

3.3. Poważne naruszenia
Na wniosek i w przypadku poważnego naruszenia zasad postępowania dane użytkownika zostaną przekazane policji.


4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Wszystkie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia powyższych celów.


5. PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH
Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych w dowolnym momencie, a także do ich poprawiania i modyfikacji poprzez przesłanie nam wiadomości e-mail lub listu. Do wiadomości należy każdorazowo dołączyć kopię dowodu tożsamości, abyśmy mogli zweryfikować tożsamość użytkownika.
Decyzję o podaniu nam swoich danych osobowych użytkownik podejmuje całkowicie samodzielnie. W przypadku niewyrażenia na to zgody, niektóre usługi mogą być niedostępne. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność i kompletność wszelkich przekazywanych nam informacji.


6. PRAWO SPRZECIWU
Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli uważa, że istnieją ku temu poważne i uzasadnione powody. W tym celu prosimy o przesłanie na wiadomości e-mail.


7. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ
Opracowaliśmy technicznie i organizacyjnie odpowiednie zasady bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do uszkodzenia, utraty, sfałszowania, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu i omyłkowego przekazania osobom trzecim danych osobowych użytkownika.
W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie.
Z tego względu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym uniemożliwiać osobom trzecim dostęp do adresu podanego podczas rejestracji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wizyty na naszej stronie z własnego adresu IP.
Nasza strona może zawierać łącza, hiperłącza lub odniesienia do innych stron, które nie są przez nas kontrolowane ani zarządzane i na których nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach ani oferty, produkty i usługi na nich oferowane. W związku z tym zalecamy uważne przeczytanie polityki prywatności i warunków korzystania z każdej odwiedzanej strony.

 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
8.1. Zmiany
W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności zmieniona wersja zostanie udostępniona na naszej stronie internetowej i zacznie obowiązywać od pierwszej wizyty użytkownika na stronie od wprowadzenia zmian. Od tej wizyty uznamy, że użytkownik zapoznał się z wprowadzonymi zmianami i je akceptuje. Z tego względu podczas każdej wizyty na stronie należy sprawdzać, czy nie zostały wprowadzone zmiany w tym dokumencie.

8.2. Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsza polityka prywatności podlega prawu Luksemburga i jest interpretowana i stosowana zgodnie z nim. W przypadku sporów to prawo ma wyłączne zastosowanie.
Spory wynikające z niniejszej polityki prywatności lub mające z nią związek mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Luksemburgu.

8.3. Umowa
Poprzez korzystanie ze strony użytkownik akceptuje wszystkie jej postanowienia i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

8.4. Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności lub sposobu zbierania danych osobowych użytkowników, można się z nami skontaktować pod poniższym adresem: 55, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange, Luksemburg, lub pod adresem poczty elektronicznej: contact@amplexor.com
Komunikacja z naszej strony odbywa się zawsze przez stronę internetową lub e-mail.