Zarządzanie dokumentacją techniczną

Przy gwałtownie zwiększającej się liczbie dokumentów skuteczne zarządzanie dokumentacją wewnętrzną i zewnętrzną staje się coraz trudniejsze.

Pełen zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • Inżynieryjne usługi wsparcia w zakresie tworzenia dokumentacji produktowej lub instalacji kompleksowych rozwiązań sprzętowych u klienta (np. skaner do rezonansu magnetycznego w szpitalu)
  • Przygotowywanie projektów dokumentacji technicznej (XML lub inne formaty) na podstawie informacji przekazanych przez dział inżynierii
  • Publikowanie repozytorium dokumentów i zarządzanie nim za pomocą najpowszechniej stosowanych systemów zarządzania treścią (Documentum, Alfresco itp.)
  • Skanowanie, drukowanie i archiwizacja dokumentacji cyfrowej i papierowej

Pomagamy klientom na każdym etapie cyklu zarządzania dokumentacją. Możemy również całościowo zarządzać procesami związanymi z dokumentacją i repozytorium.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ

Zarządzanie dokumentacją ma krytyczne znaczenie. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach mogą tracić cenny czas, próbując zlokalizować odpowiedni dokument (w szczególności jego prawidłową wersję) lub odtwarzając go od początku. Zbyt często cenne treści zostają utworzone, ale nie są odpowiednio przechowywane, przez co stają się bezużyteczne dla 99% pozostałych pracowników firmy. Obniża to jej skuteczność i wydajność.

Dzięki AMPLEXOR klienci mogą się skupić na podstawowej działalności, zlecając nam zarządzanie dokumentacją za pomocą najnowocześniejszych procesów i narzędzi przy zachowaniu pełnej przejrzystości.

NASZE ZASOBY

Posiadamy odpowiednie osoby realizujące odpowiednie zadania: archiwistów, autorów, doradców, kierowników projektów, inżynierów itp.

Nasz zespół składa się z ponad 500 specjalistów z całego świata pracujących dla klientów takich jak elektrownie jądrowe, laboratoria farmaceutyczne, linie lotnicze i znaczący producenci.

Nasze rozwiązania

Łączymy te usługi z szeregiem technologii i platform oraz znajomością poszczególnych branż w celu zapewnienia kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów.

Ponadto te technologie i platformy można zintegrować z systemem informatycznym klienta (LDAP, ERP, PIM, CRM itp.) w celu zwiększenia poziomu kontroli i automatyzacji procesu produkcji dokumentacji.

Product Information Solutions
Czytaj dalej
Global Content Suite

Dzięki połączeniu specjalistycznych usług z najlepszą technologią rozwiązanie to spełnia wszystkie potrzeby związane z tłumaczeniami, lokalizacją i publikacjami wieloformatowymi.

Czytaj dalej
Enterprise Content Solutions

Co zapewni dalszy rozwój działalności? Jak najlepsze wykorzystanie dostępnych treści w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Czytaj dalej
Plant Information Suite

Bezpieczny internetowy interfejs umożliwiający dostęp do wszystkich zasobów i dokumentów związanych z zakładem przemysłowym oraz zarządzanie nimi.

Czytaj dalej