Usługi specjalistyczne

Nasz zespół konsultantów świetnie rozumie zagadnienia dotyczące rozwiązań i technologii w zakresie operacyjnej doskonałości cyfrowej, zarządzania treściami cyfrowymi oraz zarządzania doświadczeniem cyfrowym.

AMPLEXOR dzieli projekty w zakresie usług specjalistycznych na trzy etapy: etap projektowania, budowy i eksploatacji.

Podczas etapu projektowania analizujemy procesy biznesowe, informacje i środowiska programistyczne. Identyfikujemy luki, które uniemożliwiają organizacjom osiąganie celów. Projektujemy rozwiązanie zgodnie z potrzebami naszych klientów.

Podczas etapu budowy rozwijamy koncepcje i idee stworzone podczas etapu projektowania. Koncentrujemy się na wykonaniu. Nasz międzydyscyplinarny zespół (architekt, projektant funkcjonalny i ekspert ds. produktów) pracuje z pojedynczym punktem kontaktowym (SPOC), kluczowymi użytkownikami itp. w celu wdrożenia koncepcji w życie.

Po uruchomieniu całości pracownicy lub klienci mogą korzystać z produktu końcowego. Na etapie eksploatacji nadal wspieramy naszych klientów. Oferujemy przejrzyste zarządzanie usługą i SPOC, gdzie można kierować pytania i zwracać się o pomoc. Wprowadzenie zmian lub modyfikacji jest oczywiście możliwe, gdyż wraz z upływem czasu mogą się zmieniać wymagania.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ

W dobie złożonych i szybko realizowanych projektów bardzo cenimy współpracę z naszymi klientami i użytkownikami systemów, która pozwala nam zrozumieć sposób, w jaki pracują. Czujemy się odpowiedzialni za powodzenie projektów naszych klientów. Mamy nadzieję, że inspirujemy ich, aby uczynić je jeszcze doskonalszymi.

NASZE ZASOBY

AMPLEXOR ceni swój wielodyscyplinarny zespół składający się z pełnych entuzjazmu, doskonale wyszkolonych profesjonalistów: programistów, doradców biznesowych, kierowników projektów i specjalistów ds. pomocy technicznej.

Wierzymy w ciężką pracę, pomaganie sobie nawzajem i budowanie możliwie najlepszego zespołu każdego dnia.

Nasze rozwiązania

Łączymy te usługi z szeregiem technologii i platform oraz znajomością poszczególnych branż w celu zapewnienia kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów.

Life Science Solutions

Pakiet narzędzi skoncentrowany na zapewnieniu zgodności z przepisami. Umożliwia firmom z branży nauk biologicznych zastąpienie odizolowanych od siebie narzędzi jednym ostatecznym rozwiązaniem w zakresie oprogramowania.

Czytaj dalej
Global Content Suite

Dzięki połączeniu specjalistycznych usług z najlepszą technologią rozwiązanie to spełnia wszystkie potrzeby związane z tłumaczeniami, lokalizacją i publikacjami wieloformatowymi.

Czytaj dalej
Enterprise Content Solutions

Co zapewni dalszy rozwój działalności? Jak najlepsze wykorzystanie dostępnych treści w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Czytaj dalej
Customer Experience Solutions

Spełnienie wysokich oczekiwań klientów. Zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń we wszystkich kanałach komunikacji.

Czytaj dalej