Opinie klientów: Hemofarm

„Widzieliśmy, jak działa ten system w innych firmach farmaceutycznych, z którymi w przyszłości będziemy dzielić się informacjami o nowych zaawansowanych rozwiązaniach. Istnieje szereg przyczyn, dla których zarząd Hemofram zdecydował się na wybór projektu SubmissionExpert.

Niewątpliwie najważniejsze z nich to odpowiednie reagowanie na surowe wymagania związane z rejestracją leków oraz osiąganie większej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W porównaniu z innymi konkurencyjnymi firmami sukces w sektorze farmaceutycznym w dużej mierze zależy od czasu potrzebnego na wprowadzenie produktu na rynek.

Jednocześnie ten sektor jest zobowiązany do przygotowania obszernej dokumentacji, co – jak pokazuje doświadczenie – stanowi jedną z podstawowych przeszkód utrudniających terminowe wprowadzenie produktu na rynek. Oznacza to, że każda procedura przyspieszająca proces przygotowania dokumentacji ma bardzo duży wpływ na odniesienie sukcesu przez daną spółkę.

”Decyzja podjęta przez zarząd Hemofarm jest zgodna z trendami obserwowanymi na rynku światowym. Zgodnie z analizami ekspertów Gartner zarządzanie dokumentacją i procesami to najważniejsze inwestycje w zakresie technologii informacyjnej.

Vjera Pejanović, dyrektor Instytutu Hemofarm