Branże

Dzięki wielu różnym obszarom wiedzy fachowej, AMPLEXOR świadczy usługi dla klientów z różnych sektorów.

Nauki biologiczne

Zapewnienie trwałej zgodności z przepisami

Przemysł lotniczy i kosmonautyczny, przemysł obronny i transport

Bezpieczeństwo, zapewnienie zgodności z przepisami i zadowolenie klienta

Energia

Zamiana nowych wyzwań w szanse

Finanse

Przejrzystość i zapewnienie zgodności z przepisami w ramach usług wielokanałowych

Sektor publiczny

Precyzyjne, wielojęzyczne i wieloformatowe informacje

Przemysł wytwórczy

Innowacyjność i konkurencyjność na rynku globalnym