Sektor publiczny

Sektor publiczny

Publikowanie informacji i działania w zakresie komunikacji to kluczowe zadania każdej instytucji sektora publicznego. Zarówno w organizacjach rządowych, jak i międzynarodowych instytucjach sektora publicznego, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna są traktowane priorytetowo.

Informacje muszą być dokładne i dostępne w wielu językach i formatach, aby mogły dotrzeć do odpowiednich odbiorców we właściwym czasie.
Szybkie przyswojenie kanałów komunikacji elektronicznej przez obywateli, wdrożenie reform budżetowych i polityka zrównoważonego rozwoju mające na celu ograniczenie formalności oraz urzędowa polityka wielojęzyczności zmusiły instytucje rządowe do przemyślenia swojego podejścia do zarządzania informacją. 

JAK MOŻEMY POMÓC

Dzięki bogatej wiedzy fachowej na temat sektora publicznego jesteśmy w stanie dostosować nasze usługi do konkretnych zagadnień związanych z usprawnianiem procesów, zarządzaniem jakością, administracją elektroniczną, systemami IT oraz usprawnianiem usług publicznych – a wszystko to w kontekście wielojęzycznym.

Jako firma gwarantująca bardzo wysoką wydajność, AMPLEXOR posiada potencjał umożliwiający prowadzenie projektów zakrojonych na szeroką skalę, np. codzienne publikowanie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w 23 językach. 

Zastosowane rozwiązania

Łączymy wiodące technologie z dogłębną znajomością sektora publicznego, również w wymiarze międzynarodowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. 

Official Publications Suite

Rozwiązanie przeznaczone do kontrolowanego tworzenia, aktualizacji, publikacji ustrukturyzowanych treści oraz zarządzania nimi. Zapewnia zgodność z przepisami oraz automatyzację przepływów i procesów pracy.

Global Content Suite

Dzięki połączeniu specjalistycznych usług z najlepszą technologią rozwiązanie to spełnia wszystkie potrzeby związane z tłumaczeniami, lokalizacją i publikacjami wieloformatowymi.

Enterprise Content Solutions

Co zapewni dalszy rozwój działalności? Jak najlepsze wykorzystanie dostępnych treści w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Customer Experience Solutions

Spełnienie wysokich oczekiwań klientów. Zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń we wszystkich kanałach komunikacji.

Customers come first

Bundessprachenamt - AMPLEXOR customer
Bureau de la traduction - AMPLEXOR customer
DILA - AMPLEXOR customer
European Central Bank - AMPLEXOR customer
European Parliament - AMPLEXOR customer
European Commission - AMPLEXOR customer
file
file
Kamer van Koophandel - AMPLEXOR customer
Magyar Nemzeti Bank - AMPLEXOR customer
Maastricht University - AMPLEXOR customer
Nationale Loterij - AMPLEXOR customer
Provincie Antwerpen - AMPLEXOR customer
file
United Nations - AMPLEXOR customer

Klienci są najważniejsi

file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file