Finanse

Finanse

Konieczności zapewnienia większej przejrzystości i zgodności z przepisami towarzyszy technologiczne wyzwanie, by świadczyć klientom jak najszybsze i najwydajniejsze usługi internetowe.

Firmy w sektorze usług finansowych znajdują się w ostatnich latach pod ścisłym nadzorem. Klienci tych firm oczekują wszechstronnych usług dostosowanych do zglobalizowanego, cyfrowego i szybko zmieniającego się świata, w którym pieniądze przekazywane są prawie natychmiast. 
Czytelna i spójna marka, przejrzyste i kompatybilne modele operacyjne oraz możliwość szybkiego przetwarzania zwiększającej się ilości danych mają kluczowe znaczenie dla utrzymania zadowolenia klientów. Jednocześnie oferta usług cały czas się zwiększa, gdyż instytucje finansowe rozszerzają swoją działalność na produkty ubezpieczeniowe i produkty funduszy hedgingowych.
Zarządzanie wszystkimi informacjami niezbędnymi do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług i sprostania coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom branży stanowią trudne wyzwania dla tego sektora. 

JAK MOŻEMY POMÓC

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze bankowości i finansów AMPLEXOR może pomóc swoim klientom w optymalizacji i zabezpieczeniu treści, jednocześnie usprawniając i integrując procesy związane z tłumaczeniem i lokalizacją.

Wydajne rozwiązanie w zakresie zarządzania treścią pomoże ograniczyć koszty i czas wprowadzenia produktu na rynek oraz zoptymalizuje osiągane wyniki.

Zastosowane rozwiązania

Świadczymy dla naszych klientów wielojęzyczne usługi i technologie umożliwiające usprawnienie globalnych procesów zarządzania treścią. Zapewniamy przejrzystość i zgodność z przepisami w ramach wielokanałowego doświadczenia cyfrowego.

Enterprise Content Solutions

Co zapewni dalszy rozwój działalności? Jak najlepsze wykorzystanie dostępnych treści w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

Global Content Suite

Dzięki połączeniu specjalistycznych usług z najlepszą technologią rozwiązanie to spełnia wszystkie potrzeby związane z tłumaczeniami, lokalizacją i publikacjami wieloformatowymi.

Customer Experience Solutions

Spełnienie wysokich oczekiwań klientów. Zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń we wszystkich kanałach komunikacji.

Klienci są najważniejsi

BNP Paribas - klient firmy AMPLEXOR
Credit Suisse - klient firmy AMPLEXOR
euroclear - klient firmy AMPLEXOR
Europejski Bank Inwestycyjny - klient firmy AMPLEXOR
Generali - klient firmy AMPLEXOR
ING - klient firmy AMPLEXOR
KBC - klient firmy AMPLEXOR
BanqueNationale de Belgique - klient firmy AMPLEXOR
Rabobank - klient firmy AMPLEXOR
six - klient firmy AMPLEXOR
UBS - klient firmy AMPLEXOR

Studia przypadków

Kompleksowy przegląd dla dużego gracza na rynkach finansowych z Adobe Experience Manager
Nowy system zarządzania treścią Adobe Experience Manager dał początek bliskiemu partnerstwu z KBC
Zamień wersje papierowe na cyfrowe zawieranie umów ubezpieczeniowych z Alfresco w Grupie Credendo