Energia i środowisko

Energia i środowisko

Przyszłość tej branży jest niepewna i ulega zmianom wraz z nowymi technologiami. Giełdy i inwestorzy bacznie przyglądają się innowacjom technologicznym i odkryciom naukowym.

Podstawowe kwestie, z którymi musi zmierzyć się ta branża, to ograniczone zasoby, wysoki popyt i znaczna koncentracja na badaniach, rozwoju i innowacyjnych koncepcjach. Na poziomie operacyjnym zgodność z przepisami i ocena ryzyka stanowią codzienne wyzwania, które w szczególności odczuwają przedsiębiorstwa działające w odległych lokalizacjach i w trudnych warunkach.
Po okresie licznych fuzji i przejęć, które ostatnio miały miejsce w branży, istnieje pilna potrzeba konsolidacji danych. 

JAK MOŻEMY POMÓC

Dzięki bogatemu doświadczeniu w opracowywaniu rozwiązań dostosowanych do sektora energetycznego wiemy, jak odpowiedzieć na konkretne wyzwania związane z etapami budowy, eksploatacji i demontażu w tej branży.

Mamy świadomość stojących przed branżą wyzwań i istniejących procesów. W związku z tym jesteśmy w stanie zaprojektować odpowiednią infrastrukturę, organizację i procesy umożliwiające udostępnianie informacji i procesów biznesowych w celu ułatwienia współpracy.

Zastosowane rozwiązania

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dotyczących zapewnienia zgodności na szczeblu globalnym, doświadczeń cyfrowych i rozwiązań w zakresie treści. Posiadamy odpowiednie narzędzia do obsługi procesów biznesowych i priorytetów, zapewniając płynną standaryzację i integrację platform.

Plant Information Suite

Bezpieczny internetowy interfejs umożliwiający dostęp do wszystkich zasobów i dokumentów związanych z zakładem przemysłowym oraz zarządzanie nimi.

Digital Transformation Solutions

To rozwiązania, które pozwalają pozbyć się silosów informacyjnych i ograniczeń organizacyjnych oraz promować współpracę i wymianę wiedzy między wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa.

Global Content Suite

Dzięki połączeniu specjalistycznych usług z najlepszą technologią rozwiązanie to spełnia wszystkie potrzeby związane z tłumaczeniami, lokalizacją i publikacjami wieloformatowymi.

Customer Experience Solutions

Spełnienie wysokich oczekiwań klientów. Zapewnienie możliwie jak najlepszych doświadczeń we wszystkich kanałach komunikacji.

Klienci są najważniejsi

Areva - klient firmy AMPLEXOR
cea - klient firmy AMPLEXOR
edf - klient firmy AMPLEXOR
eni saipem - klient firmy AMPLEXOR
eon - klient firmy AMPLEXOR
IRSN - klient firmy AMPLEXOR
iter - klient firmy AMPLEXOR
Pacific Gas and Electric Company - klient firmy AMPLEXOR
Schlumberger - klient firmy AMPLEXOR