Spółka Sajan podpisuje umowę połączenia umożliwiającą jej przejęcie przez AMPLEXOR International

26 kwietnia 2017

Spółka Sajan Inc. (notowana na giełdzie Nasdaq pod nazwą: SAJA) oraz AMPLEXOR International SA ogłosiły dziś podpisanie końcowej umowy połączenia, zgodnie z którą spółka Sajan zostanie przejęta przez jednostkę, w której całościowy udział posiada firma AMPLEXOR International. Zgodnie z warunkami umowy połączenia udziałowcy spółki Sajan otrzymają kwotę 5,83 $ płatną w gotówce za każdą akcję zwykłą spółki Sajan, co stanowi 46-procentowy wzrost w stosunku do ceny zamknięcia spółki Sajan z dnia 25 kwietnia 2017 r.

„Miło nam ogłosić zawarcie tej umowy” Shannon Zimmerman, przewodniczący rady zarządzającej i dyrektor generalny spółki Sajan. „Przejęcie to zostało strategicznie zaplanowane, a w jego rezultacie powstaje dostawca rozwiązań w zakresie globalnego zarządzania treścią o wyjątkowo solidnych podstawach, którego oferta znacznie wykracza poza tradycyjne usługi tłumaczeń. Bezpośrednim wynikiem połączenia jest stworzenie silnego globalnego dostawcy dysponującego rozmaitymi technologiami, globalnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania treścią oraz wsparciem klienta w wielu krajach, a także odpowiednią kulturą innowacji wspólną dla obu organizacji. W opinii naszego zarządu transakcja ta leży w najlepszym interesie naszych udziałowców i ugruntowuje pozycję spółki Sajan jako wiodącego dostawcy usług tłumaczeniowych. Grupa AMPLEXOR poszukiwała silnego partnera w Stanach Zjednoczonych, aby uzupełnić strukturę własnej globalnej organizacji, i znalazła go w spółce Sajan”.

„Przejęcie spółki Sajan doskonale wpisuje się w strategię naszej firmy, ponieważ dążymy do wzmocnienia obecności w Stanach Zjednoczonych i rozszerzenia naszej oferty i zdolności w zakresie usług językowych. Posiadane przez spółkę Sajan technologie, zdolności produkcyjne oraz zasięg geograficzny w pełni uzupełniają ofertę grupy AMPLEXOR” Mark Evenepoel, dyrektor generalny AMPLEXOR.

Komitet niezależnych dyrektorów oraz zarząd spółki Sajan jednomyślnie zatwierdziły umowę połączenia oraz podjęły decyzję o zarekomendowaniu przyjęcia postanowień umowy i zatwierdzenia połączenia przez udziałowców.

Pobierz pełną wersję informacji prasowej