Sectoren

Dankzij onze deskundigheid op verschillende gebieden heeft AMPLEXOR klanten in tal van bedrijfssectoren.

Life Sciences

Duurzame compliance

Luchtvaart, defensie en transport

Veiligheid, compliance en klanttevredenheid

Energie

Nieuwe uitdagingen omzetten in kansen

Financiële diensten

Transparantie en compliance in diensten via meerdere kanalen

Publieke sector

Precieze en meertalige informatie in meerdere formaten

Industrie

Innovatie en concurrentievermogen op de internationale markten